Tahsilat Yoksa Ücret de Yok

Collecturk, tüm masrafları kendi üstlenir ancak tahsilat gerçekleşirse ücret alır

Ayrı proje ekipleri

Collecturk’te her proje için ayrı bir ekip görev alır.

Data Güvenliği

Collecturk, ISO 27001 data güvenlik sertifikasına sahiptir, ISO 27001 VE ISO 9001 belgelendirme sürecindedir. Yapılan her görüşme kayıt altına alınır

Özel Dizayn İş Akışları

Collecturk, müşterisinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hizmetlerini şekillendirir.

Collecturk Farkı

Minimum zamanda, Maksimum Tahsilat. İstanbul 4. Levent’te 3.000m2’lik operasyon merkezi. Tam kapasite 660 kişi

Yarattığımız fayda

Gecikmiş alacaklara ilişkin operasyonel yük ve maliyetin azalması

Gecikmiş alacak yönetiminde odaklanmış bir ekiple çalışmak, iç kaynak kullanımına oranla önemli bir maliyet optimizasyonu sağlar.

Kurum tahsilat süreçlerine yönelik geri besleme

Collecturk ekibi, tahsilat süreçleriyle ilgili kuruma sürekli bilgi aktarır. Bu aktarım, devam eden operasyon için faydalı sonuçlar sağlar.

Erken dönem tahsilat süreciyle müşteri ilişkilerinin korunması

Erken Dönem Tahsilat süreci sayesinde, kurum ve müşteri arasındaki ilişki olumsuz bir sonuç yaşanmadan sağlıklı bir biçimde yürür.

Tahsilat artışı

Collecturk hizmeti, kuruma tahmin edilenin çok üzerinde bir fayda ve tahsilat artışı yaratır.