Drag

Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş

Grup Şirketlerimiz

Image Image Image
Grup Şirketlerimiz
/etcBASE Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1995 yılında, Türkiye'nin önde gelen kurumlarına sorunlu alacak yönetim çözümleri sunmak üzere kurulmuştur.

90'lı yıllarda yasal takip (icra takibi) süreçlerini kurumsal yaklaşımla ilk kez ele alıp, bu alandaki ilk kurumsal ürünü başarı ile üreten /etcBASE, köklü bir AR-GE firması olarak konusunda değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur.

/etcBASE, tamamen yerli kaynaklarla günümüze kadar geliştirmeye devam ettiği YTS ürününü, sektör bağımsız olarak, tahsilatı geciken kurum alacaklarının, birinci gecikme gününden başlayan ve yasal yolla (icra) tahsilatına kadar uzanan zorlu bir operasyonun uçtan uca yönetimine imkan veren bir "tahsilat platformu" haline getirmiştir.

Bu alanda 3 nesil ürünün üreticisi bir firma olarak /etcBASE, yazılım çözüm sağlayıcısı olmanın çok daha ötesine geçmiş, kurum pratiklerinin, tahsilat süreçlerine yönelik incelik ve hassasiyetlerin paylaşıldığı, danışıldığı bir iş ortağı haline gelmiştir.

/etcBASE'in geliştirdiği ürün portföyü, tümüyle kurumsal ihtiyaçlara ve farklı sektörlerin farklı iş disiplinlerindeki (hukuk, finans, operasyon, IT, vb.) kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre gelişmiş ve bugün gelinen noktada, tahsilat süreçlerinin her aşamasında, dünya çapında kullanılabilecek bir nitelik kazanmıştır.

Ürünlerini, her birinin kendine özel dinamikleri ve işlevi olan Finans, Enerji, Telekom, Perakende, Otoyol İşletmeleri gibi faklı sektörlerin; Kredi Alacakları, Fatura Alacakları, Çek/Senet Alacakları, Otoyol İhlali Geçiş Alacakları gibi farklılaşan alacak türlerine göre özelleştirmiş olan /etcBASE; sunduğu çözümlerin işletim ve operasyonuna yönelik olarak;

- Danışmanlık
- Geliştirme
- Bakım
- Teknik Destek
- Sistem İşletim ve Operasyon
- Eğitim
hizmetlerini de kesintisiz bir biçimde müşterilerine sunmaktadır.

75 kişilik uzman kadrosuyla /etcBASE, İTÜ ARI Teknokent’te bulunan yazılım ve bilişim teknolojileri merkezinde, müşterilerinin beklenti ve öncelikleri doğrultusunda, hızlı hizmet sunabilme odağı ve yenilikçi yaklaşımıyla geliştirme çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Copyright © 2023 Collectürk