Drag

Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş

Rakamlarla Collectürk

Image Image Image
Collectürk İdari ve Yasal Takip Aramalarında bugüne kadar;

Farklı sektörlerde 70+ firmanın tahsilat süreçlerini aktif olarak yürütmüş, bugüne kadar asıl alacak bakiyesi toplamda 6.000.000.000 TL’den fazla 4,5 milyon adet üzeri dosya için arama hizmeti vermiş, adetsel olarak 3 milyon fazla dosyayı tahsilata çevirerek kapatmıştır.

Collectürk Erken Dönem Aramalarında bugüne kadar

Özel Bankacılık sektöründeki aktif büyüklüğe göre sahip ilk 10 banka başta olmak üzere bir çok bankaya erken dönem arama hizmeti vermiştir. Mevcut durumda hizmete devam ettiği kurumlar nezdinde yıllık ortalama 30.000.000.000 TL’den fazla risk bakiyesi takip etmekte, 25.000.000.000 TL’den fazla iyileşme sağlamaktadır.

Collectürk Dosya Temlik Alma ve İcra Takip Yönetimi Desteği anlamında da aktif rol oynamakta olup;

Bugüne kadar finans dışı farklı sektörlerden toplam 500.000.000 TL’nin üzerinde bakiyeye sahip 200.000’den fazla dosya temlik almıştır. Yine son 1 yıl içinde farklı sektörlerde ki kurumların 30.000.000 TL bakiyeli 20.000 adet dosyası için aktif icra yönetimi anlamında danışmanlık ve süreç yönetimi desteği vermektedir.

Copyright © 2023 Collectürk