Drag

Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş

Raporlama Alt Yapısı

Image Image Image
Image
Raporlama Alt Yapısı

• Müşteri için önemli olan iş sonuçları, KPI göstergeleri yine müşteri ile belirlenen periyodik zamanlarda arzu edilen yöntem ile (mail, sms, sftp vs) paylaşılır, alınacak aksiyonlara ilişkin verilerin müşteri tarafında takibi ve izlemesi sağlanır. Müşterinin geri bildirimleri değerlendirilerek iş süreçlerine girdi olarak hızlıca aktarılır.

• Ses ve konuşma analizi teknolojisi ile her çağrı text’e dökülerek gerek müşteri gerek kurum tarafında belirlenen filtrelere göre raporlar hazırlanır ve paylaşılır.

• Santral alt yapısı olarak kullanılan Genesys Interactive Intelligence üzerinden gerek çalıştığımız kurum müşterilerimize gerek projelerde yer alan personellere üretim verileri periyodik olarak raporlanmaktadır.

Copyright © 2023 Collectürk