Drag

Collectürk Alacak Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş

Robotik Süreç Otomasyonu

Image Image Image
Image
Müşteri Veri Girişi Otomasyonu

Müşteri Dataları SFTP ortamından otomatik olarak alınarak santral veri tabanına aktarılır.

Self Service Etkileşim Tipi Seçimi

Borçlu ile iletişime geçilecek etkileşim yöntemlerini (TTS, IVN, SMS, e-posta vs.) sıklığını ve periyodunu müşteri belirler.

Entegre İş Akışları

Müşteriye ait iş akışları, mevcut otomatik süreçlere entegre edilerek eş zamanlı sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

Veri Çıktısını Yönetme & Müşteri Davranışını Tahmin Etme

Tüm etkileşim yöntemleri sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, bir sonraki aksiyona ilişkin girdiler tespit edilir, müşteri davranışı tahmin edilerek doğru etkileşimin kurulması sağlanır.

Data Güncelleme

Etkileşimler sonucu alınan aksiyon sonuçları data üzerinde otomatik olarak güncellenerek yeni etkileşimlere ait listeler oluşturulur.

Periyodik Rapor Hazırlama & Dağıtma

Tüm etkileşim yöntemleri sonucunda elde edilen veriler, arzu edilen formatta ve periyotta müşteri ile otomatik olarak paylaşılır.

Chatbot Sanal Asistan

Borçluların, yapay zekâ destekli sanal asistan yardımı ile iletişim kurması ve taleplerinin işleme alınması sağlanır.

Copyright © 2023 Collectürk